Odvodnění komunikací

Stavební společnost JAPSTAV MORAVA s. r. o., provádí odvodnění komunikací následujícími způsoby:

 

- pomocí betonových příkopových žlabovek

- betonových žlabů s litinovými rošty, plastových žlabů s železnými rošty

- vydláždění odvodňovacího žlabu  z žulových kostek

 

svedení všech typů odvodnění do uličních vpustí a napojení do veřejné kanalizace.