Veřejná prostranství

Stavební společnost JAPSTAV MORAVA s. r. o., provádí výstavbu a rekonstrukce veřejných prostranství, dle projektu.

 

- odstranění stávajících povrchů a pokládka nových dlažeb různých typů

- výsadba okrasných dřevin a rostlin, osetí nových ploch travním semenem

- dodávka a montáž nového mobiliáře

- dodávka a montáž nových přístřešků, můstků, autobusových čekáren