Uložení stav. materiálů

Stavební společnost JAPSTAV MORAVA s. r. o., nabízí uložení těchto materiálů:

 

- asfaltové kry

- betonové kry

- zemina