Zemní práce, výkop, nakládka, odvoz, uložení

Stavební společnost JAPSTAV MORAVA s. r. o., provádí před zahájením stavby vytýčení inženýrských sítí, ruční kopání sond inž.sítí. Zaměření místa pro výkop jámy pro bazén, vyznačení v prostoru. Poté odstranění zeminy rýpadlem v místě výkopu budoucího bazénu. Nakládku na nákladní automobily a odvoz zeminy na deponii.