Vodohospodářské stavby

Stavební společnost JAPSTAV MORAVA s. r. o., provádí opravy a údržbu drobných vodních toků, rybníků a hrází.

U vodních toků a potoků provádíme:

- úpravy koryt vodotečí
- zhotovení brodů
- kamenné dlažby a rovnaniny, zához, drátokoše
- opěrné zdi z lomového kamene
- kácení stromů a odlesňování motorovými pilami
- sečení kolem vodotečí křovinořezy
- rybníky - výkopy, odtěžování sedimentů a úpravy břehů
- hráze - obnova náspu a zpevňování břehů

Stavební zakázky dodáváme kompletně jako finální dodávky. Pro provádění nabízených prací disponuje naše stavební společnost veškerým technickým vybavením. Materiál z demolic a výkopů recyklujeme a využíváme jej zpětně pro stavební účely. Naši zaměstnanci jsou vybaveni mobilními telefony pro rychlé operativní řešení vzniklých situací.